20210725084012ae3.jpg PXL_20210404_035945578ハツ刺身、ササミたたき