202108030825242d3.jpg MVIMG_20201028_200653_1旬の野菜串:ギンナン